IUCNi ohustatud kalaliigid

REKLAAM

IUCNi ohustatud kalaliigid

Kriitiliselt ohustatud kala

Alabama tuur Scaphirhynchus suttkusi Harilik saekala Pristis pristis Daggernose hai Isogomphodon oxyrhynchus Tumm rüübe hai Centrophorus harrissoni Kääbuse saekala, mida nimetatakse ka Queenslandi saekalaks Pristis clavata Ganges hai Glyphis gangfishisfish saekala Pristis microdon Longcomb saekala Pristis zijsron Pondicherry hai Carcharhinus hemiodon väikehammaste saag Pristis pectinata lõunapoolne harilik tuun triibuline silikoer Mustelus fasciatus